Trafikalt Grunnkurs Røyken

 

Har du planer om å ta lappen i nærmeste fremtid og trafikalt grunnkurs i Røyken? Før du kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer, må du ha fullført trafikalt grunnkurs. Dette kan du begynne på etter fylte 15 år. Dette gjelder alle kjøretøy.


STEP trafikkskole er en liten kjøreskole som tilbyr trafikalt grunnkurs i Røyken. I løpet av dette kurset vil du ha 17 kurskvelder med en introduksjon i blant annet grunnleggende trafikkopplæring og grunnleggende forståelse av trafikken, førstehjelp, tiltak ved en trafikkulykke, og mørkekjøring. Ved fylte 25 år, trenger du kun mørkekjøring og førstehjelp.


Hvorfor trafikalt grunnkurs i Røyken ved STEP trafikkskole?


Ser du etter et trygt og lærerikt trafikalt grunnkurs i Røyken, er STEP trafikkskole å anbefale. Med over 18 års erfaring bak oss, kan vi gi deg den trafikale opplæringen du trenger for å lykkes som sjåfør. Ved vårt trafikale grunnkurs i Røyken, kan vi tilby små klasser med rom for diskusjon og refleksjon. Dette er viktig for å få en grunnleggende forståelse av trafikken. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle som ikke allerede har bevis på dette eller allerede har et førerkort, i alle førerkortklasser. Dette ble bestemt av Statens Vegvesen i 2005, og i 2009 ble det innført en ny regel om at man, etter fylte 25 år, er fritatt for deler av kurset. Kursbeviset blir kun utstedt ved oppmøte på alle kurskveldene, og mister man en kveld, må man ta denne kvelden igjen ved neste mulighet.


Mørkekjøring


Mørkekjøring er en del av et trafikalt grunnkurs i Røyken her ved STEP trafikkskole, og er obligatorisk før man kan ta førerprøven. Det er vi som kjører mens du som elev er passasjer og observerer. I løpet av demoen, snakker vi om årsaker til ulykker i mørket, lysbruk, parkering og nødstopp i mørket, rett atferd i mørket, og risikovurdering. Etter fylte 25, er det kun mørkedemoen og førstehjelp du behøver før førerprøven. Fullfører du trafikalt grunnkurs i Røyken i perioden 16. Mars-31. oktober uten mørkekjøring, så er beviset kun gyldig i denne perioden, helt til du får tatt demoen. Dette gjelder også ved oppkjøring i denne perioden uten fullført mørkedemo.


Førstehjelp


Å kjøre i trafikken kan være risikofylt. Derfor er det nyttig å vite om førstehjelp i tilfelle det er du som møter på noen som har behov for dette. Som førstemann på ulykkesstedet er det nemlig ditt ansvar å ringe 113, i tillegg til å sikre ulykkesstedet. I løpet av denne kurskvelden på trafikalt grunnkurs i Røyken vil du også få rede på hva du skal gjøre hvis du er først på stedet. Sikre, varsle, redde, er rådene vi gir. Men hva vil dette si? Og hva betyr dette for deg som sjåfør?


Trafikalt grunnkurs Røyken


Ønsker du å delta på trafikalt grunnkurs i Røyken sammen med oss i STEP trafikkskole, kan du gjerne kontakte oss per telefon 93214270 eller mail steptrafikkskole@gmail.com.

 

PÅMELDING TRAFIKALT GRUNNKURS

 

PÅMELDING TRAFIKALT GRUNNKURS

 

PÅMELDINGMØRKEKJØRING

Priser

 

Trafikalt grunnkurs:

 

Trafikalt grunnkurs

med mørkekjøring:

 

Mørkekjøring:

 

Førstehjelp:

 

 

 

 

2000,-

 

 

3600,-

 

1600,-

 

700,-