Tilhenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle pakker må betales inn i helhet før opplæringen starter og må benyttes innen 2 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du må ha førerkort klasse BE eller B96 hvis du skal kjøre bil/henger med samlet tillatt totalvekt over 3500kg.

Klasse B96 ble innført 19.januar 2013. Dette gir rett til å kjøre bil/tilhenger med samlet tillatt totalvekt opp til 4250kg.

Med klasse BE er det bilens vognkort som begrenser tyngden på tilhengeren(max henger 3500kg).

Det er samme krav til opplæring klasse BE og B96.

Det er ikke krav til førerprøve for å få førerkort klasse B96

 

 

Opplæringen

 

Trinn 2: På trinn 2 skal eleven lære å mestre kjøretøyene rent kjøreteknisk. Veiledningstime avslutter trinnet og er obligatorisk

 

Trinn 3: På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen.

 

Ved avslutningen av trinn 3 skal elevene ferdigheter være nær det nivået hvor de kan kjøre selvstendig. Eleven skal gjennomføre en obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn 3. Med bakgrunn i elevens kjøring skal elev og lærer sammen ta stilling til om eleven har god nok kompetanse til å kunne kjøre selvstendig i variert trafikk.

 

Trinn 4: Målene på trinn 4 er i hovedsak rettet mot elevens samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt.

Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last  og sikkerhetskurs på veg. Kurset i lastsikring kan også tas på trinn 2 eller 3 når eleven har grunnlag for det, og det er mest hensiktsmessig.

 

Før det gis førerrett i klasse B kode 96 må all obligatorisk opplæring være innmeldt til Statens vegvesen.

Den obligatoriske opplæringen utgjør til sammen 7 undervisningstimer. Mange elever vil ha behov for flere timer for å nå målene for opplæringen. I klasse BE må eleven ha tilstrekkelig øving til å greie førerprøven.

BE

 

Obligatorisk opplæring + Leie av bil/henger til førerprøve

 

7600,-

Spar 400,-

B96

 

Obligatorisk opplæring

 

 

 

5400,-

Spar 200,-

 

MELD DEG PÅ HER

 

MELD DEG PÅ HER

Priser

 

Lastsikringskurs:

 

Kjøretime:

 

Veiledningstime trinn 2:

 

Veiledningstime trinn 3:

 

Sikkerhetskurs på vei:

 

Leie av bil/henger til praktisk prøve:

Gebyrer

 

Praktisk prøve:

 

Førerkort:

 

Bilde:

1300,-

 

850,-

 

850,-

 

850,-

 

2600,-

 

 

2400,-

940,-

 

300,-

 

80,-

 

©2016 STEP Trafikkskole / Spikkestadveien 147 B, 3430 Spikkestad / Tlf: 932 14 270

 

Design av ©Logomesteren.no