ELEVINNLOGGING
BE
  • Obligatorisk opplæring
  • Leie av bil/henger til førerprøve
7600,- Spar 400,-
BESTILL PAKKE
B96
  • Obligatorisk opplæring
 
5400,- Spar 200,-
BESTILL PAKKE

Alle pakker må betales inn i helhet før opplæringen starter og må benyttes innen 2 år.

Førerkort for tilhenger

Trinn 2: På trinn 2 skal eleven lære å mestre kjøretøyene rent kjøreteknisk. Veiledningstime avslutter trinnet og er obligatorisk

Trinn 3: På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen.

Ved avslutningen av trinn 3 skal elevene ferdigheter være nær det nivået hvor de kan kjøre selvstendig. Eleven skal gjennomføre en obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn 3. Med bakgrunn i elevens kjøring skal elev og lærer sammen ta stilling til om eleven har god nok kompetanse til å kunne kjøre selvstendig i variert trafikk.

Trinn 4: Målene på trinn 4 er i hovedsak rettet mot elevens samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt.

Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last  og sikkerhetskurs på veg. Kurset i lastsikring kan også tas på trinn 2 eller 3 når eleven har grunnlag for det, og det er mest hensiktsmessig.

Før det gis førerrett i klasse B kode 96 må all obligatorisk opplæring være innmeldt til Statens vegvesen.

Den obligatoriske opplæringen utgjør til sammen 7 undervisningstimer. Mange elever vil ha behov for flere timer for å nå målene for opplæringen. I klasse BE må eleven ha tilstrekkelig øving til å greie førerprøven.

Krav

  • Du må ha førerkort klasse BE eller B96 hvis du skal kjøre bil/henger med samlet tillatt totalvekt over 3500kg.

  • Klasse B96 ble innført 19.januar 2013. Dette gir rett til å kjøre bil/tilhenger med samlet tillatt totalvekt opp til 4250kg.

  • Med klasse BE er det bilens vognkort som begrenser tyngden på tilhengeren(max henger 3500kg).

  • Det er samme krav til opplæring klasse BE og B96.

  • Det er ikke krav til førerprøve for å få førerkort klasse B96

Priser
Lastsikringskurs: 1300,-
Kjøretime: 850,-
Veiledningstime trinn 2: 850,-
Veiledningstime trinn 3: 850,-
Sikkerhetskurs på vei: 2600,-
Leie av bil/henger til praktisk prøve: 2400,-

Gebyrer
Praktisk prøve: 940,-
Førerkort: 300,-
Bilde: 80,-
HAR DU SPØRSMÅL?