ELEVINNLOGGING
Førerkort for moped
 • Grunnkurs moped
 • Trinnvurdering trinn 2
 • Trinnvurdering trinn 3
 • Sikkerhetskurs i trafikk
 • Sikkerhetskurs på vei

 

Kjøretimer kommer i tillegg

Opplæringen

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs- Før du begynner på mopedopplæringen må du ha trafikalt grunnkurs. Mangler du dette? Meld deg på.

Trinn 2: På trinn 2 er målene i hovedsak rettet mot eleven og mopeden. Elevene skal lære å beherske mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Å kjøre teknisk riktig vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3. Opplæringen i trinn 2 består av obligatorisk grunnkurs klasse AM 146  og Trinnvurdering 2. Kjøretimer kommer i tillegg. Elevene skal i tillegg få kunnskap om mopeden. Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta mopedførerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Trinn 3: På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen.Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk består av 4 undervisningstimer der minst 3 timer er praktisk kjøring med refleksjonspauser. Resterende tid fordeles til planlegging, og oppsummering. Eleven skal mot slutten av trinn 3 gjennomføre trinnvurdering. Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Trinn 4: Målene på trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Sikkerhetskurs på vei består av 4 undervisningstimer der minst 3 timer skal være praksis bestående av kjøring med refleksjonspauser. Resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering. Kjøretimer kommer i tillegg.

Krav

 • Må ha fylt 15 år
 • Gjennomført trafikalt grunnkurs
 • Avsluttes ved teoriprøve ved fylte 16 år

 

  Bestill kurspakke

  Velg ønsket kurspakke og fyll inn din kontaktinformasjon. Vi vil kontakte deg for en avtale.

  Priser
  Grunnkurs moped: 600,-
  Trinnvurdering 2: 900,-
  Sikkerhetskurs i trafikk: 1800,-
  Trinnvurdering 3: 900,-
  Sikkerhetskurs på vei: 1800,-
  Kjøretimer: 500,-

  Gebyrer
  Teori: 600,-
  Førerkort: 280,-
  Bilde: 75,-

   HAR DU SPØRSMÅL?