Moped

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplæringen

 

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs- Før du begynner på mopedopplæringen må du ha trafikalt grunnkurs. Mangler du dette? Meld deg på her:

 

 

 

 

 

 

 

Trinn 2: På trinn 2 er målene i hovedsak rettet mot eleven og mopeden. Elevene skal lære å beherske

mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Å kjøre teknisk riktig vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3. Opplæringen i trinn 2 består av det obligatoriske kurset grunnkurs klasse AM 146  og Trinnvurdering. Elevene skal i tillegg få kunnskap om mopeden. Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta mopedførerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

 

Trinn 3: På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen.Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk består av 4 undervisningstimer der minst 3 timer er praktisk kjøring med refleksjonspauser. Resterende tid fordeles til planlegging, og oppsummering. Eleven skal mot slutten av trinn 3 gjennomføre trinnvurdering.Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

 

Trinn 4: Målene på trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Sikkerhetskurs på vei består av 4 undervisningstimer der minst 3 timer skal være praksis bestående av kjøring med refleksjonspauser. Resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering.

Moped

 

-Grunnkurs moped

-Trinnvurdering tr.2

-Trinnvurdering tr.3

-Sikkerhetskurs i trafikk

-Sikkerhetskurs på vei

-Kjøretimer kommer i tillegg

 

 

 

MELD DEG PÅ HER

 

MELD DEG PÅ HER

 

PÅMELDING TRAFIKALT GRUNNKURS

Priser

 

-Grunnkurs moped 3t :

 

-Vurderingstime tr.2

 

-Sikkerhetskurs i trafikk 4t

 

-Vurderingstime tr.3

 

-Sikkerhetskurs på vei 4t

 

-Kjøretimer

Gebyrer

 

Teori:

 

Førerkort:

 

Bilde:

600,-

 

900,-

 

1800,-

 

 

 900,-

 

1800,-

 

500,-

 

 

 

 

 600,-

 

 280,-

 

75,-

 

 

©2016 STEP Trafikkskole / Spikkestadveien 147 B, 3430 Spikkestad / Tlf: 932 14 270

 

Design av ©Logomesteren.no