ELEVINNLOGGING

Betingelser

Velkommen til STEP trafikkskole AS. Takk for at du valgte oss som samarbeidsparter for din trafikkopplæring. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd.

Bestilling
Bestilling av kurs og kjøretimer kan bestilles gjennom vår nettside www.steptrafikkskole.no 

Videre kjøring avtales i bil med trafikklærer, mail steptrafikkskole@gmail.com ,  telefon/sms eller via nettsiden.

Avbestilling
All avbestilling skjer direkte til den enkelte lærer og senest kl. 12 siste virkedag før avtalt opplæring skal gjennomføres.
Avbestilling av obligatorisk opplæring og praktisk prøve senest kl. 12, 3 virkedager før opplæringen gjennomføres.Ved for sen avbestilling må timen, eller den obligatoriske opplæringen/førerprøven betales.Eleven fritas for betaling ved fremleggelse av legeattest. Lærer og elev har 30 min venteplikt. Tid blir lagt til hvis lærer er for sen, trukket fra hvis elev er for sen.

Priser
Se våre nettsider www.steptrafikkskole.no for oppdaterte priser.
1 kjøretime = 45 minutter

Betalingsrutiner
Alle elever får egen elevkonto med eget kid-nummer. Det er mulig å sette inn en sum på forskudd, som opplæringen blir trukket fra. Elevene kan sette inn penger før opplæringen eller senest innen fredag samme uke.  Alle timer/kurs skal være betalt i slutten av hver uke. Vi sender ut sms med betalingsinformasjon til de som ikke har betalt. Hvis eleven fortsatt har utestående beløp blir det sendt ut faktura med gebyr kr 60,-

Vi har kortterminal for bankkort (ikke kredittkort).

All opplæring må være betalt før førerprøven. Førerprøven blir ikke kjørt og eleven blir belastet for dette.

Pakker betales inn i sin helhet før opplæringen starter.