ELEVINNLOGGING
5 kjøretimer
Medium
 • 2 trinnvurderinger
 • Sikkerhetskurs i trafikk
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av MC førerprøve
 • 5 kjøretimer
18700,- Spar 430,-
10 kjøretimer
Large
 • 2 trinnvurdering
 • Sikkerhetskurs i trafikk
 • Sikkerhetskurs vei
 • Leie av MC førerprøve
 • 10 kjøretimer
23300,- Spar 780,-

Alle pakker må betales inn i helhet før opplæringen starter og må benyttes innen 2 år. Grunnkurs mc, ekstra kjøretimer og gebyrer komme i tillegg.

  Bestill kurspakke

  Velg ønsket kurspakke og fyll inn din kontaktinformasjon. Vi vil kontakte deg for en avtale.

  Motorsykkel A1

  Trinn 2: Motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring er obligatorisk for elevene. Temaet er en teoridel på 3 undervisningstimer, og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes.

  På trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.Det er ikke fastsatt et bestemt timeantall for undervisningen på dette trinnet, det er elevens kjøreferdigheter som bestemmer omfanget av opplæringen.

  Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering som avslutning av trinn 2. Trinnvurderingen skal inneholde både praktisk kjøring og en samtale. Med utgangspunkt i elevens prestasjoner, skal elev og lærer sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at eleven kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter.

  Trinn 3: Målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk. Eleven skal også tilegne seg kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen. Det er ikke fastsatt noe minste timetall for undervisningen i dette trinnet, det er elevens kjøreferdigheter som bestemmer omfanget av opplæringen.

  Eleven skal gjennomføre oligatorisk sikkerhetskurs i trafikk. Kurset er på 4 timer og gjennomføres i slutten av trinn 3. Sikkerhetskurs i trafikk skal inneholde aktiviteter som styrker elevens tenking og kjøring i trafikk. Det er elevens planlegging og kjøring som skal være utgangspunkt for dialog mellom lærer og elev. For å jobbe med den strategien eleven velger, må læreren få tak i hva som er tenkt fra elevens side. Under kjøring vil det kunne oppstå situasjoner som gjør at det er taktisk lurt å velge andre løsninger som er tryggere, gir bedre trafikkavvikling eller er bedre for andre trafikanters fremkommelighet.

  Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering som avslutning av trinn 3. Med bakgrunn i elevens kjøring, skal elev og lærer sammen ta stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til å kjøre selvstendig og forsvarlig i en lengre, sammenhengende periode i krevende veg- og trafikkmiljø.

  Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A1. I klasse A1 består sikkerhetskurs på veg av totalt 5 timer, hvorav minium  4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.

  Krav

  • Øvelseskjøring 15 år
  • Teoriprøve 15,5 år
  • Må ha gjennomført Trafikalt grunnkurs
  • Førerprøve 16 år

   

  Krav til bekledning under opplæring § 4 – 9
  For øvingskjøring mot vederlag i klassene A, A2 og A1 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm, benytte gjennomsiktig visir eller briller, hansker, fottøy, som dekker over ankelen og hensiktsmessige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler. Hansker, fottøy og klær skal være av materiale som ikke smelter, brenner eller rives ved velt, og som har en beskyttende effekt ved slag og støt.

  Priser
  Førerprøve trafikal: 2600,-
  Kjøretime: 990,-
  Tr. 2 : Grunnkurs MC A1: 1400,-
  Trinn 2 trinnvurdering: 990,-
  Trinn 3 sikkerhetskurs i trafikk: 4500,-
  Trinn 3 trinnvurdering: 990,-
  Trinn 4 sikkerhetskurs på vei: 5100,-

  Gebyrer
  Teori: 380,-
  Førerprøve: 2030,-
  Førerkort: 220,-
  Bilde: 70,-

   HAR DU SPØRSMÅL?