ELEVINNLOGGING
5 kjøretimer
Tung pakke
 • Trinnvurdering trinn 2 og 3
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk
 • Sikkerhetskurs Vei
 • Leie av MC førerprøve
 • 5 kjøretimer
21500,- Spar 550,-

Alle pakker må betales inn i helhet før opplæringen starter og må benyttes innen 2 år. Timer som ikke benyttes blir ikke refundert. Gebyrer kommer i tillegg.

Motorsykkel A

Trinn 1: Før du begynner på motorsykkelopplæringen må du ha trafikalt grunnkurs eller ha førerkort fra før.

Trinn 2: Grunnkurs kl A1, A2 og A er obligatorisk for elevene. Temaet er en teoridel på 3 undervisningstimer, og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes.

I trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er ikke fastsatt et bestemt timetall for undervisningen på dette trinnet, det er elevens kjøreferdigheter som bestemmer omfanget av opplæringen.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering som avslutning av trinn 2. trinnvurderingen  skal inneholde både praktisk kjøring og en veiledningssamtale. Med utgangspunkt i elevens prestasjoner, skal elev og lærer sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at eleven kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter.

Trinn 3: Målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk. Eleven skal også tilegne seg kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen. Det er ikke fastsatt noe minste timetall for undervisningen i dette trinnet, det er elevens kjøreferdigheter som bestemmer omfanget av opplæringen.

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk er obligatorisk og gjennomføres på bane. Dette kurset er obligatorisk kun for klasse A2 og A, og består av både teori og praksis. Kurset er på totalt 4 undervisningstimer, og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering som avslutning av trinn 3. Med bakgrunn i elevens kjøring, skal elev og lærer sammen ta stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til å kjøre selvstendig og forsvarlig i en lengre, sammenhengende periode i krevende veg- og trafikkmiljø.

Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg klasse A. For klasse A er sikkerhetskurset på i alt 8 timer, fordelt på teori og praksis. Den praktiske delen består av minimum 5 timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes med teorisekvenser. Målene i trinn 4 både for klasse A1, A2 og A, er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse knyttet til motorsykkelkjøring.

Krav

 • Øvelseskjøring minst 22 år
 • For å kunne øvelseskjøre i klasse A før fylte 22, må du ha førerkort klasse A2
 • Minst 23,5 år for å ta teoriprøven
 • Førerprøve minst 24 år

 

Krav til bekledning under opplæring § 4 – 9
For øvingskjøring mot vederlag i klassene A, A2 og A1 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm, benytte gjennomsiktig visir eller briller, hansker, fottøy, som dekker over ankelen og hensiktsmessige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler. Hansker, fottøy og klær skal være av materiale som ikke smelter, brenner eller rives ved velt, og som har en beskyttende effekt ved slag og støt.

  Bestill kurspakke

  Velg ønsket kurspakke og fyll inn din kontaktinformasjon. Vi vil kontakte deg for en avtale.

  Priser
  Førerprøve trafikal: 2600,-
  Kjøretimer: 1050,-
  Trinn 2: Obligatorisk MC-kurs A: 1400,-
  A2 til A kurs: 5200,-
  Trinnvurdering 2: 1050,-
  Trinnvurdering 3: 1050,-
  Sikkerhetskurs bane: 5500,-
  Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei: 6600,-
  A2 til A kurs

  Gebyrer
  Teori: 380,-
  Førerprøve: 2030,-
  Førerkort: 220,-
  Bilde: 70,-

   HAR DU SPØRSMÅL?