Motorsykkel A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle pakker må betales inn i helhet før opplæringen starter og må benyttes innen 2 år. Obligatorisk mc-kurs og gebyrer komme i tillegg.

 

 

 

 

Opplæringen

 

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs- Før du begynner på motorsykkelopplæringen må du ha trafikalt grunnkurs. Mangler du dette? Meld deg på her:

 

 

 

 

 

 

Trinn 2: Tema 2.1 Motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring er obligatorisk for elevene. Temaet er en teoridel på 3 undervisningstimer, og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes.

 

I trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.Det er ikke fastsatt et bestemt timeantall for undervisningen på dette trinnet, det er elevens kjøreferdigheter som bestemmer omfanget av opplæringen.

 

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering som avslutning av trinn 2. Vurderingstimen skal inneholde både praktisk kjøring og en samtale. Med utgangspunkt i elevens prestasjoner, skal elev og lærer sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at eleven kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter.

 

 

Trinn 3: Målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk. Eleven skal også tilegne seg kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen. Det er ikke fastsatt noe minste timetall for undervisningen i dette trinnet, det er elevens kjøreferdigheter som bestemmer omfanget av opplæringen.

 

Eleven skal gjennomføre oligatorisk sikkerhetskurs i trafikk. Kurset er på 4 timer og gjennomføres i slutten av trinn 3. Sikkerhetskurs i trafikk skal inneholde aktiviteter som styrker elevens tenking og kjøring i trafikk. Det er elevens planlegging og kjøring som skal være utgangspunkt for dialog mellom lærer og elev. For å jobbe med den strategien eleven velger, må læreren få tak i hva som er tenkt fra elevens side. Under kjøring vil det kunne oppstå situasjoner som gjør at det er taktisk lurt å velge andre løsninger som er tryggere, gir bedre trafikkavvikling eller er bedre for andre trafikanters fremkomlighet.

 

 

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering som avslutning av trinn 3. Med bakgrunn i elevens kjøring, skal elev og lærer sammen ta stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til å kjøre selvstendig og forsvarlig i en lengre, sammenhengende periode i krevende veg- og trafikkmiljø.

 

 

Trinn 4:

Sikkerhetskurs på veg klasse A1

I klasse A1 består sikkerhetskurs på veg av totalt 4 timer, hvorav minium  3 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.

 

 

 

Krav til bekledning under opplæring § 4 - 9

For øvingskjøring mot vederlag i klassene A, A2 og A1 skal eleven i tillegg til påbudt Styrthjelm, benytte gjennomsiktig visir eller briller, hansker, fottøy, som dekker over ankelen og hensiktsmessige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler. Hansker, fottøy og klær skal være av materiale som ikke smelter, brenner eller rives ved velt, og som har en beskyttende effekt ved slag og støt.

Medium

 

+ 2 trinnvurdering

+ sikkerhetskurs i trafikk

+ sikkerhetskurs på vei

+ Leie av MC førerprøve

+ 5 kjøretimer

 15 900,-

Spar 500,-

 

Large

 

+ 2 trinnvurdering

+ sikkerhetskurs i trafikk

+ Sikkerhetskurs vei

+ Leie av MC førerprøve

+ 10 kjøretimer

 20 000,-

Spar 900,-

 

 

MELD DEG PÅ HER

 

PÅMELDING TRAFIKALT GRUNNKURS

Priser

 

Førerprøve trafikal:

 

Kjøretime:

 

Tr. 2 : Grunnkurs Mc 

A1, A2, A

 

Tr. 2 Trinnvurdering:

 

Tr.3 Sikkerhetskurs i trafikk:

 

Tr. 3 Trinnvurdering:

 

Tr. 4 Sikkerhetskurs vei:

Gebyrer

 

Teori:

 

Førerprøve

 

Førerkort:

 

Bilde:

2100.-

 

900,-

 

 

1200,-

 

900,-

 

3900,-

 

 

900,-

 

4100

 

600,-

 

1060,-

 

270,-

 

75,-

 

©2016 STEP Trafikkskole / Spikkestadveien 147 B, 3430 Spikkestad / Tlf: 932 14 270

 

Design av ©Logomesteren.no