Motorsykkel A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle pakker må betales inn i helhet før opplæringen starter og må benyttes innen 2 år. Gebyrer komme i tillegg.

 

 

 

 

 

Opplæringen

 

Trinn 1: Før du begynner på motorsykkelopplæringen må du ha trafikalt grunnkurs eller ha førerkort fra før.

 

 

 

 

 

 

 

Trinn 2: Tema  2.1 Grunnkurs kl A1, A2 og A er obligatorisk for elevene. Temaet er en teoridel på 3 undervisningstimer, og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes.

 

I trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er ikke fastsatt et bestemt timetall for undervisningen på dette trinnet, det er elevens kjøreferdigheter bestemmer omfanget av opplæringen.

 

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk vurderingstime som avslutning av trinn 2. Vurderingstimen skal inneholde både praktisk kjøring og en veiledningssamtale. Med utgangspunkt i elevens prestasjoner, skal elev og lærer sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at eleven kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter.

 

 

Trinn 3: Målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk. Eleven skal også tilegne seg kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen. Det er ikke fastsatt noe minste timetall for undervisningen i dette trinnet, det er elevens kjøreferdigheter som bestemmer omfanget av opplæringen.

 

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk er obligatorisk og gjennomføres på bane. Dette kurset er obligatorisk kun for klasse A2 og A, og består av både teori og praksis. Kurset er på totalt 4 undervisningstimer, og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel.

 

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk vurderingstime som avslutning av trinn 3. Med bakgrunn i elevens kjøring, skal elev og lærer sammen ta stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til å kjøre selvstendig og forsvarlig i en lengre, sammenhengende periode i krevende veg- og trafikkmiljø.

 

 

Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg klasse A

For klasse A er sikkerhetskurset på i alt 8 timer, fordelt på teori og praksis.

Den praktiske delen består av minimum 5 timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes teorisekvenser. Målene i trinn 4 både for klasse A1, A2 og A, er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse knyttet til motorsykkelkjøring.

 

 

 

Krav til bekledning under opplæring § 4 - 9

For øvingskjøring mot vederlag i klassene A, A2 og A1 skal eleven i tillegg til påbudt Styrthjelm, benytte gjennomsiktig visir eller briller, hansker, fottøy, som dekker over ankelen og hensiktsmessige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler. Hansker, fottøy og klær skal være av materiale som ikke smelter, brenner eller rives ved velt, og som har en beskyttende effekt ved slag og støt.

Tung pakke

 

5 kjøretimer

+ Veiledningstime trinn 2

+ Veiledningstime trinn 3

+ Sikkerhetskurs Bane

+ Sikkerhetskurs Vei

+ Leie av MC til førerprøve

 

18400,-

Spar 900,-

 

 

MELD DEG PÅ HER

 

PÅMELDING TRAFIKALT GRUNNKURS

Priser

 

Førerprøve trafikal:

 

Kjøretime:

 

Trinn 2 : Obligatorisk mc-kurs A1, A2, A

 

Trinn 2 Veiledningstime:

 

Trinn 3 Veiledningstime:

 

Sikkerhetskurs Bane:

 

Trinn 4 Sikkerhetskurs

på vei:

 

A2 til A kurs

Gebyrer

 

Teori:

 

Førerprøve

 

Førerkort:

 

Bilde:

 

 

2100,-

 

900,-

 

 

1200,-

 

900,-

 

900,-

 

5000,-

 

 

5900,-

600,-

 

1060,-

 

280,-

 

75,-

 

©2016 STEP Trafikkskole / Spikkestadveien 147 B, 3430 Spikkestad / Tlf: 932 14 270

 

Design av ©Logomesteren.no